Skim Lencana Keusahawanan Pengakap Kelana (Pilihan 5)

LENCANA ini dianugerahkan kepada Ahli Kelana, sebagai mengakui berbagai kemahiran tahap tertinggi, kegiatan dan rancangan seperti penternakan, perikanan, pertanian, perladangan dan perniagaan dengan memperlihatkan dalam melaksanakan program dan perkhidmatan.

Menjalankan salah satu daripada aktiviti-aktiviti keusahawanan seperti berikut selama meninima enam bulan dan menyediakan penyeta kewangan yang lengkap dan disahkan :

·         Penternakan.

·         Perikanan.

·         Pertanian / Perladangan.

·         Perniagaan.

Leave a Reply

Close Menu