Skim Latihan Lencana Kepimpinan Pengakap Kelana (Pilihan 1)

LENCANA ini dianugerahkan kepada Ahli Kelana, sebagai mengakui berbagai kemahiran, kepimpinan dan pengurusan dengan memperlihatkan tahap tertinggi dalam melaksanakan program seperti Kursus, Seminar, Bengkel, Campfire Night. 

Menjalankan salah satu daripada perkara-perkara berikut :

Kursus Kepinpinan Manikayu

Menghadiri Kursus Kepimpinan Manikayu sehingga Peringkat II.

ATAU

Pengurusan Acara

Mengetuai sebuah Jawatankuasa atau mengambil bahagian dalam sebuah jawatankuasa penganjuran sesuatu acara contohnya : Perkhemahan Daerah, Jambori, Perkhimpunan Kelana, Forum, Seminar, Bengkel, Kursus dan lain-lain.

ATAU

Kursus Pemantapan

Menghadiri kursus pemantapan dan kecermelangan diri contohnya : Kursus Motivasi, Kursus Pengurusan Masa, Kursus Pendidikan Kesihatan dan Lain-lain.

ATAU

Komunikasi dan Pengucapan Awam

Menghadiri kursus Pencucapan Awam dan Komunikasi yang dianjurkan oleh pihak yang bertauliah. 

ATAU

Pentadbiran

Menjawat jawatan pentadbiran dan di dalam mana-mana persatuan yang diiktirafkan dan sah dariundang-undang.

ATAU

Anugerah Kepimpinan

Menerima Anugerah Kepimpinan daripada mana-mana organisasi dan agensi contohnya : Anugerah Kepimpinan Perdana, Anugerah Remaja Perdana, Anugerah Kepimpinan Belia dan lain-lain.

Leave a Reply

Close Menu