Anugerah BP Pengakap Kelana

SETELAH seorang Pengakap itu telah memenuhi dan mencapai syarat-syarat Lencana-lencana Pengakap iaitu 3 Lencana Wajib, 1 Lencana Pilihan dan 2 Lencana Kemajuan  Pengakap Kelana itu akan dianugerahkan Anugerah B-P.

Untuk mendapatkan Anugerah B-P ini, Pengakap Kelana tersebut hendaklah berumur di antara 18 hingga 25 tahun sahaja.

Borang Pencalonan Anugerah B-P akan disediakan oleh pihak Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia.

Sijil dan Anugerah B-P ini, akan dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia.

Leave a Reply

Close Menu