Lencana Kemajuan Pengakap Kelana Laut

BAGI Pengakap Kelana Laut, selain tiga lencana wajib dan satu lencana pilihan yang perlu diperoleh, terdapat dua lagi lencana berkaitan kepelautan iaitu Lencana Nakhoda Kelas II dan Lencana Nakhoda Kelas I.

Lencana Nakhoda Kelas II

Perkara yang terkandung bagi penganugerahan Lencana Nakhoda Kelas II adalah:

  • Pengetahuan mengenai Tradisi Kepelautan
  • Navigasi dan kerja carta laut.
  • Kerja tali-temali
  • Rutin pelaut
  • Projek perintis laut.

Lencana Nakhoda Kelas I

Perkara yang terkandung bagi penganugerahan Lencana Nakhoda Kelas I adalah:

  • Komunikasi Marin.
  • Keselamatan dan kecemasan di air.
  • Undang-undang lalu lintas laut atau rules of the road.
  • Rekreasi Marin.

Sila dapatkan buku Skim Lencana Pengakap Kelana Laut untuk rujukan.

Leave a Reply

Close Menu