Skim Lencana Ekstrem Pengakap Kelana (Pilihan 3)

LENCANA ini dianugerahkan kepada Ahli Kelana, sebagai mengakui berbagai kemahiran, kegiatan dan aktiviti lasak luar seperti mendaki, menyelam, eksplorasi, berakit dan aktiviti ekstrem dengan memperlihatkan tahap tertinggi dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Telah melibatkan diri seminima TIGA kali di dalam mana-mana SATU daripada kegiatan ekstrem di bawah ATAU  melibatkan diri seminoma SATU kali dalam mana-mana TIGA kegiatan dibawah:

  • Mendaki Gunung.
  • Menyelam Skuba (Scuba Diving).
  • Berakit di Air Deras (White Water Rafting).Berkayak di Laut / Sungai (Kayaking).
  • Eksplorasi Gua (Caving).
  • Wall / Rock Climbing.
  • Paintball dan Sukan-sukan Ekstrem yang lain.
  • Lain-lain aktiviti yang dinilai berkaitan dengan aktiviti ekstrem.

Leave a Reply

Close Menu